Δραστηριότητες και Υποστήριξη

Εδώ μπορείτε να βρείτε μια συλλογή δραστηριοτήτων που δημιουργήθηκε από την ομάδα εταίρων του έργου VIM. Σκοπός μας ήταν να δημιουργήσουμε δραστηριότητες για διάφορες πτυχές της εκπαίδευσης για την υγεία, οι οποίες είναι εύκολο να υλοποιηθούν στις συναντήσεις σας με τους μετανάστες. Αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτά τα θέματα, επισκεφθείτε τη "Γωνία ανάγνωσης"

  1. Έννοιες της υγείας
  2. Ψυχική ευεξία
  3. Φυσική ευεξία
  4. Σύστημα Υγείας
  5. Σεξουαλικότητα
  6. Επικοινωνία

Έννοιες της υγείας

Όταν πρόκειται για την υγεία, την ασθένεια και τη θεραπεία, οι άνθρωποι δεν αλλάζουν εύκολα τις υπάρχουσες αντιλήψεις, σύμφωνα με την κουλτούρα τους. Αντίθετα, η πολιτισμική πτυχή γίνεται ακόμα πιο ξεκάθαρη και εμφανής. Στην κατηγορία αυτή θα βρείτε πληροφορίες και δραστηριότητες που μπορούν να προβληματίσουν κάποιον σχετικά με τις διαφορετικές αντιλήψεις 
για την υγεία. 

Ψυχική ευεξία

Η ψυχική υγεία είναι εξίσου σημαντική με τη σωματική υγεία, με τη διαφορά ότι οι ψυχικές ασθένειες δεν είναι τόσο εύκολο να αναγνωριστούν όσο οι σωματικές. Ωστόσο, η εμπειρία δείχνει ότι η παραμέληση της ψυχικής υγείας μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες για τα άτομα και το περιβάλλον τους. Οι δραστηριότητες που περιλαμβάνονται σε αυτή την κατηγορία θα σας βοηθήσουν να δώσετε στους πρόσφυγες/μετανάστες χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με θέματα ψυχικής υγείας ώστε να βελτιώσουν την ζωή τους.

Φυσική ευεξία

Μπορούμε να επηρεάσουμε τη φυσική μας ευεξία μέσω του τρόπου ζωής μας, κυρίως μέσω της διατροφής, της σωματικής δραστηριότητας, του ύπνου κ.λπ. Εάν δεν νοιάζεστε για τον εαυτό σας, οι ιατρικοί έλεγχοι δεν μπορούν να είναι λύση για να σας αποτρέψουν από τους κινδύνους για την υγεία. Κατεβάστε το υλικό για να βρείτε μια σειρά από δραστηριότητες σχετικές με αυτό το θέμα!

Σύστημα Υγείας

Τα συστήματα υγείας και οι αντίστοιχες υπηρεσίες διαφέρουν από χώρα σε χώρα και έχουν αναπτυχθεί ιστορικά ανάλογα με το πλαίσιο των εθνικών τους χαρακτηριστικών. Οι διαφορές αυτές συχνά αποτελούν εμπόδιο για την πρόσβαση των μεταναστών και των προσφύγων στα συστήματα παροχής υγειονομικής περίθαλψης στις χώρες υποδοχής τους και συχνά εμφανίζονται αρνητικές επιπτώσεις στη γενική κατάσταση υγείας τους σε σχέση με τον εγχώριο πληθυσμό. Αυτό το υλικό παρέχει υποστήριξη εάν θέλετε να αντιμετωπίσετε θέματα υγείας μέσω δραστηριοτήτων που έχουν σχεδιαστεί για τους μετανάστες ώστε να κατανοήσουν καλύτερα τα συστήματα υγείας των χωρών υποδοχής τους.

Σεξουαλικότητα

Η σεξουαλική υγεία ορίζεται από τον ΠΟΥ ως κατάσταση σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευημερίας σε σχέση με τη σεξουαλικότητα. Πολλοί μετανάστες δεν μπορούν να ωφεληθούν άμεσα από μεθόδους όπως η σεξουαλική αγωγή ή ο έλεγχος των γεννήσεων. Αυτό οφείλεται συχνά στην έλλειψη πληροφόρησης, στην κατάρτιση των θεσμικών οργάνων και στα ίσα δικαιώματα στις χώρες καταγωγής τους. Οι δραστηριότητες που περιλαμβάνονται σε αυτή την κατηγορία στοχεύουν να βοηθήσουν τους εκπαιδευτές να ευαισθητοποιήσουν και να δώσουν χρήσιμες πληροφορίες στους πρόσφυγες και τους μετανάστες σχετικά με τη σεξουαλικότητα, την εγκυμοσύνη και τον τοκετό. 

Επικοινωνία

Η επικοινωνία είναι μια δεξιότητα που καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης, ιδιαίτερα στο σύστημα υγείας. Εκφράζουμε την κατάσταση της καλής ή κακής μας διάθεσης, θέτουμε ερωτήσεις για να ανακτήσουμε πληροφορίες ή για να λάβουμε συμβουλές. Στην κατηγορία αυτή εστιάζουμε στην επικοινωνία με τους φορείς του ιατρικού τομέα και παρουσιάζουμε δραστηριότητες που στοχεύουν στη δημιουργία συνειδητοποίησης και πρακτικών εμπειριών για τη σημασία και τον αντίκτυπο της επικοινωνίας στον τομέα της υγείας και της πρόνοιας.