Αρχική

Τι είναι ο διαδικτυακός κόμβος VIM Hub

Ο διαδικτυακός κόμβος VIM hub είναι το σημείο αναφοράς για εσάς που εργάζεστε ως εκπαιδευτής στην εκπαίδευση ενηλίκων και ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για την υγεία ώστε να βοηθήσετε τους μετανάστες στην βελτίωση της υγείας τους.

Εδώ θα βρείτε εκπαιδευτικό υλικό με δραστηριότητες σε διάφορα θέματα υγείας, καθώς και περαιτέρω υλικό και συνδέσμους ώστε να εμβαθύνετε στη γνώση σχετικά με συγκεκριμένα θέματα που σχετίζονται με την υγεία. Σας προσκαλούμε επίσης να συμμετάσχετε στο φόρουμ "VIM talks" για να ανταλλάξετε ιδέες με συναδέλφους.