Læsehjørnet

Måske har du brug for mere baggrundsinformation, når du skal forberede dig til din undervisning. Her finder du links til yderligere information  

Denne rapport handler om sundhedsforhold hos nyankomne indvandrere

En rapport fra Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed (2013)

Her kan du læse om hvordan indvandrere kan få større viden om sundhedsvæsnet.

Nyankomne indvandrere henvender sig tit de forkerte steder, når de bliver syge. Det er dyrt for samfundet og dårligt for deres behandling. Nu viser dansk forskning, at et billigt kursus på den obligatoriske sprogskole giver indvandrerne langt større viden om sundhedsvæsnet. Af Thomas Hoffmann, Journalist

Health Box

Health Box materialet, som er udviklet i det EU støttede projekt kaldet ”Health Box” består af forskellige undervisningsmaterialer som ex skemaer, korte præsentationer, værktøjer til selvrefleksion, små spil, lege og rollespil. Indeholder emner som: alkoholmisbrug, kost, aktivitet, rygning, stress og stofmisbrug. Man kan finde små praktiske øvelser, der kan laves i undervisningslokalet og visuel materiale.

Herkomst og sundhed

Rapporten tegner et nuanceret billede af børns sundhed. På de fleste områder er der ikke den store forskel i sundheden mellem børn af etniske danske forældre, indvandrere og efterkommere. Men på nogle områder er forskellene store. Der er for eksempel alt for mange børn af indvandrere, der ikke ammes så længe som Sundhedsstyrelsen anbefaler, som udsættes for tobaksrøg i hjemmet, og som har udfordringer med spisning, søvn og forældre-barn kontakt og samspil.

Sundhed og trivsel

Baggrunden for denne rapport er, at der ikke er tilstrækkelig viden om sundhedstilstanden blandt børn og unge med indvandrer og efterkommer baggrund. Formålet med rapporten er at beskrive en række vigtige emner relateret til sundhed, sundhedsadfærd og trivsel blandt indvandrere, efterkommere og danske elever”. Rapporten er rent beskrivende og giver således ingen detaljerede forklaringer på de tal, som vises.

Sundhedsplejersken

I artikler fra side 20 til side 50 i dette fagblad behandles temaet: ”Sundhed og andre kulturer”, herunder emnerne sundhedspleje i Dansk Røde Kors, sundhedsplejerskens opgaver, hvordan sundhedspleje kan fremme integrationen, brug af tolke og kulturmødet i svømmehallen. Desuden henvises der til litteratur, hvor der kan findes yderlige information om sundheds- og sygepleje til familier af anden etnisk kulturbaggrund

Ældre med anden etnisk baggrund

For at øge opmærksomheden og videregive viden og inspiration om ældre med anden etnisk baggrund har ÆldreForum bedt en række særlige fagpersoner og kommuner m.fl. om at bidrage med deres viden og erfaringer samt eksempler på konkrete initiativer og indsatser, som har vist sig virkningsfulde.

Institut for Menneskerettigheder skal fremme og beskytte menneskerettighederne i Danmark

Formålet med denne rapport har været, at undersøge hvordan adgangen til sundhedsydelser er for to af de mest udsatte migrantgrupper: uregistrerede gravide kvinder og børn

Institut for menneske Rettigheder

Rapporten peger på problemstillinger, der giver anledning til at være opmærksom på, hvorvidt sundhedsvæsenet i tilstrækkelig grad er gearet til at håndtere forskellighed blandt patienter hvad angår etnicitet, kultur, forhold til religion, dansksproglige færdigheder, uddannelsesniveau etc.