Aktiviteter som du frit kan bruge

Her kan du finde en samling af forslag til undervisningsaktiviteter, som VIM-teamet har udviklet og indsamlet til dig. Vores tilgang har været at lave aktiviteter inden for forskellige aspekter af sundhedsundervisning, som er nemme at bruge i dine kurser for migranter. Hvis du har brug for mere detaljerede oplysninger om emnerne, kan du besøge "Læsehjørnet"

  1. Forskellige opfattelser af sundhed
  2. Mental trivsel
  3. Fysisk trivsel
  4. Sundhedssystemet
  5. Seksualitet
  6. Kommunikation

Forskellige opfattelser af sundhed

Når det kommer til sundhed, sygdom og behandling, afviger mennesker ikke fra deres kultur. Tværtimod bliver det kulturelle aspekt endnu mere klart og fremtrædende. I dette afsnit kan du finde oplysninger og aktiviteter, der kan bruges til at igangsætte refleksion over de forskellige opfattelser af sundhed.

 

Mental Trivsel

Mental sundhed er lige så vigtig som fysisk sundhed med den forskel, at psykiske sygdomme ikke er så lette at genkende som fysiske. Derfor kan mental trivsel let overses. Erfaringen viser imidlertid, at det kan have ødelæggende konsekvenser at forsømme sit mentale helbred. Aktiviteterne i dette afsnit kan hjælpe dig med at give flygtninge/migranter nyttige oplysninger om psykiske problemer og øge deres bevidsthed om emnet.

Trusler mod fysisk trivsel

Vi kan påvirke vores fysiske trivsel gennem vores livsstil: primært gennem sund kost, fysisk aktivitet, nok søvn mv. Hvis
du ikke passer på dig selv, er lægeundersøgelser ikke nok til at forskåne dig for sundhedsrisici. Download materialet og gør brug af de aktiviteter, der foreslås i det!

 

Sundhedssystemet

Sundhedsvæsener og sundhedsinstitutioner varierer meget fra land til land og har historisk udviklet sig inden for rammerne af de nationale kulturer. Forskellene udgør hindringer for indvandrernes og flygtninges adgang til sundhedssystemerne i deres nye hjemlande og har en åbenlys negativ indvirkning på deres generelle sundhedsstatus i forhold til landets befolkning. Materiale kan støtte dig, hvis du ønsker at behandle sundhedsemner gennem aktiviteter, der er designet til at får migranter til bedre at forstå sundhedssystemerne i deres nye lande.

Seksualitet

Seksuel sundhed defineres af Verdenssundhedsorganisationen WHO som en tilstand af fysisk, mental og social trivsel i forhold til seksualitet. Mange migranter er ikke særligt interesserede i undervisning om seksuel sundhed, prævention o. lign. Det skyldes ofte manglende information, deres uddannelsesbaggrund og kønsproblematikker i deres oprindelseslande. De aktiviteter, der indgår i dette afsnit, har til formål at hjælpe undervisere med at øge bevidstheden og give nyttige oplysninger til flygtninge og indvandrere omkring seksualitet, graviditet og fødsel.

Kommunikation

Kommunikation er en færdighed, som i høj grad afgør kvaliteten af menneskelig interaktion, ikke mindst i sundhedssystemet. Vi udtrykker, om vi trives eller ej, vi stiller spørgsmål for at få information eller råd. I dette afsnit fokuserer vi på kommunikation med aktører inden for den medicinske sektor og præsenterer små aktiviteter, der sigter mod at skabe bevidsthed om emnet ved at give praktiske eksempler, der demonstrerer vigtigheden af vellykket kommunikation på sundhedsområdet